three

Mert Koçak

Eğitim ve Dijital Kütüphane Koordinatörü

three

Nur Sultan Çırakman

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü

Mert Koçak, Eğitim ve Dijital Kütüphane Koordinatörü

Mert Koçak insan hakları ve toplumsal cinsiyet uzmanı ve “Türkiye’de Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet” podcast serisinin editörüdür. Mert’in London School of Economics and Political Science’tan İnsan Hakları ve Central European University’den Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanlarında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Şu anda Central European University’de Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora adayıdır. Mert ayrıca üç uluslararası enstitüde araştırmacı olarak çalışmıştır: New Europe College (Bükreş), Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Viyana) ve Centre français de recherche en sciences sociales (Prag). Mert toplumsal cinsiyet alanında çeşitli saha çalışmaları yapmıştır. Son saha çalışması Türkiye’deki LGBTİ+ mülteciler hakkında olup, yirmi ay sürmüştür. Son olarak, Central European University’deki pedagoji eğitiminin bir parçası olarak, Mert, podcast üretimi ve podcast kullanarak eğitim verme konularında eğitim almıştır.

Nur Sultan Çırakman, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü

Nur Sultan Çırakman izleme ve değerlendirme uzmanıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Uluslararası Ekonomi Politik ve Central European University’de Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında doktora öğrencisidir. Nur, dört sene insani yardım ve kalkınma alanlarında faaliyet gösteren çeşitli yerel ve uluslararası sivil toplum platformlarında izleme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışmıştır. Nur’un ayrıca yetişkin eğitimi alanında izleme ve değerlendirme tecrübesi bulunmaktadır. Nur, mülteci eğitimi alanında yürütülen çeşitli projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmıştır. Ayrıca bir dönem boyunca Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin yürüttüğü, çeşitli alanlardan öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim veren Mor Sertifika Programının izleme ve değerlendirme faaliyetlerini de üstlenmiştir.